הרב אורי שרקי

שמואל ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון (פרק ב')

כסלו תשע"והקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)