הרב אורי שרקי

שמואל ב' - בלי מוסריות אין מלכות (פרק ג')

כסלו תשע"והקלטת וידאו