הרב אורי שרקי

שמואל ב' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים (פרק ה')

כסלו תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)