הרב אורי שרקי

שמואל ב' - כלב מת (פרק ט')

כסלו תשע"והקלטת וידאו