הרב אורי שרקי

שמואל ב' - שרשרת האסונות (פרק י"ג)

כסלו תשע"והקלטת וידאו