הטכניון, תשנ"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 28 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).