הרב אורי שרקי

נשמה חזקה בגוף חזק - דיון בין הרב אורי שרקי לבין הרב חיים דינוביץ שליט"א

טבת תשע"והקלטת וידאו