הרב אורי שרקי

מלכים א' - ללמוד חכמה מתרבויות שונות (פרק ה')

שבט תשע"והקלטת וידאו