הרב אורי שרקי

מלכים א' - המקדש והשלמות (פרק ז')

שבט תשע"ו



הקלטת וידאו