הרב אורי שרקי

מלכים א' - בסך הכל נמל (פרק ט')

שבט תשע"והקלטת וידאו