הרב אורי שרקי

מלכים א' - תחילת הנפילה בפרידה מהמקדש (פרק י"ג)

שבט תשע"והקלטת וידאו