הרב אורי שרקי

ישעיהו - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:

ישעיהו - הפסדנו את המשיח (פרק ט') - וידאו - הפסדנו את המשיח, 2 דקות.
ישעיהו - צדק וסדר חברתי (פרק י"א) - וידאו - צדק וסדר חברתי, 2 דקות.
ישעיהו - חשבונות ארוכי טווח (פרק י"ג) - וידאו - חשבונות ארוכי טווח, 2 דקות.
ישעיהו - להשתמש בשפה שלהם (פרק י"ד) - וידאו - להשתמש בשפה שלהם, 2 דקות.
ישעיהו - לבי למואב יזעק?! (פרק ט"ו) - וידאו - לבי למואב יזעק?!, 2 דקות.
ישעיהו - לא לסמוך על זרים (פרק י"ז) - וידאו - לא לסמוך על זרים, 2 דקות.
ישעיהו - אפילו מצרים יכירו בה' (פרק י"ט) - וידאו - אפילו מצרים יכירו בה', 3 דקות.
ישעיהו - "שומר מה מליל" - מתי הגאולה? (פרק כ"א) - וידאו - "שומר מה מליל" - מתי הגאולה?, 2 דקות.
ישעיהו - פוליטיקה ובגידה (פרק כ"ב) - וידאו - פוליטיקה ובגידה, 2 דקות.
ישעיהו - על קוסמופוליטיות (פרק כ"ג) - וידאו - על קוסמופוליטיות, 2 דקות.
ישעיהו - מהתדרדרות מוסרית למפלה מדינית (פרק כ"ד) - וידאו - מהתדרדרות מוסרית למפלה מדינית, 2 דקות.
ישעיהו - הסרת הלוט (פרק כ"ה) - וידאו - הסרת הלוט, 3 דקות.
ישעיהו - שיבת ציון או גאולה עתידית? (פרק כ"ו) - וידאו - שיבת ציון או גאולה עתידית?, 2 דקות.
ישעיהו - לויתן נחש ותנין (פרק כ"ז) - וידאו - לויתן נחש ותנין, 2 דקות.
ישעיהו - שאיפה לתורה גדולה ומחיה (פרק כ"ח) - שאיפה לתורה גדולה ומחיה, 2 דקות.
ישעיהו - מצוות אנשים מלומדה (פרק כ"ט) - וידאו - מצוות אנשים מלומדה, 2 דקות.
ישעיהו - קדושה בפוליטיקה (פרק ל"ב) - וידאו - קדושה בפוליטיקה, 2 דקות.
ישעיהו - רווחה כלכלית, לימוד תורה ויראת ה' (פרק ל"ג) - וידאו - רווחה כלכלית, לימוד תורה ויראת ה', 2 דקות.
ישעיהו - אדום כמייצגת את כלל העמים (פרק ל"ד) - וידאו - אדום כמייצגת את כלל העמים, 2 דקות.
ישעיהו - הגנת ה' על ישראל (פרק ל"ז) - וידאו - הגנת ה' על ישראל, 2 דקות.
ישעיהו - לא להתערב בחשבונות אלוקיים (פרק ל"ח) - וידאו - לא להתערב בחשבונות אלוקיים, 3 דקות.
ישעיהו - סבלנות! הצמיחה היא תהליך! (פרק מ"א) - וידאו - סבלנות! הצמיחה היא תהליך!, 2 דקות.
ישעיהו - משפט העמים (פרק מ"ג) - וידאו - משפט העמים, 2 דקות.
ישעיהו - משמעות שם ה' "קדוש ישראל" (פרק מ"ז) - וידאו - משמעות שם ה' "קדוש ישראל", 2 דקות.
ישעיהו - הקשר בין ה' לישראל לא יישכח לעולם (פרק מ"ט) - וידאו - הקשר בין ה' לישראל לא יישכח לעולם, 2 דקות.
ישעיהו - רודפי הצדק הם מבקשי ה' (פרק נ"א) - וידאו - רודפי הצדק הם מבקשי ה', 2 דקות.
ישעיהו - לשאת את סבל האומה (פרק נ"ג) - וידאו - לשאת את סבל האומה, 2 דקות.
ישעיהו - נסתרות דרכי ההשגחה (פרק נ"ה) - וידאו - נסתרות דרכי ההשגחה, 2 דקות.
ישעיהו - גדולת ה' בירידה לפרטים הקטנים (פרק נ"ז) - וידאו - גדולת ה' בירידה לפרטים הקטנים, 1 דק'.
ישעיהו - תיקון עולם בשם ה' (פרק נ"ט) - וידאו - תיקון עולם בשם ה', 2 דקות.
ישעיהו - ישראל ככהנים לעולם כולו (פרק ס"א) - וידאו - ישראל ככהנים לעולם כולו, 2 דקות.
ישעיהו - האמונה בה' מושפעת ממצב עם ישראל (פרק ס"ג) - וידאו - האמונה בה' מושפעת ממצב עם ישראל, 2 דקות.
ישעיהו - ידיעת ה' מביאה שלום לעולם (פרק ס"ה) - וידאו - ידיעת ה' מביאה שלום לעולם, 2 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)