להוריד את השיעור להאזנה, 5 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).