האם השפן באמת מעלה גירה?

י"ט בתשרי תשס"ז, כ"ז באלול תשע"דשאלה 1:

נדמה לי כי כתוב בספר ויקרא כי השפן הוא מבין החיות המעלות גירה אך אינן מפריסות פרסה. קראתי בכתובים מדעיים כי השפן אינו מעלה גירה כלל. כיצד מישבים זאת? (אם העובדות נכונות).

תשובה 1:

הוא אוכל את גלליו.שאלה 2:

אני מסכים עם גישת הרב שאין מקום לסתירה בין תורה ומדע, כי התורה לא באה ללמד על העולם המדעי, אלא להביא את "דבר השם".

אך יש משהו שמטריד מעט את מחשבתי. אני עושה אנלוגיה כזו - נניח שיש ספר ממש טוב, ספר שממנו אפשר להפיק מסרים ברורים, נכונים ומתאימים לכל אחד ואחד בעולם. ממש "דבר השם".

ונניח שבספר הזה, בעמודים שלו, חלה טעות טכנית, במקום להדפיס את מספר העמוד "7", כאשר הגיע תורו, הדפיסו בטעות את העמוד "8", היינו יצא שיש עמוד "8" פעמים.

עכשיו, אכן צודק כבוד הרב, וזה לא משנה כלום על "דבר השם" שמופיע בספר הזה, על המסרים שלו. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מהטעות.

הטעות הזו אמנם לא מראה לי שיש סתירה בין הספר לבין "תורת המספרים", אבל היא כן אומרת לי משהו, היא אומרת לי שמי שחיבר את הספר הזה, אינו אלוקי.

אפשר להסיק את אותו דבר לגבי התורה. אפשר לומר שהטעות (אם אכן זו טעות) עם השפן והארנב אינה מראה על סתירה בין תורה למדע. אך יצר הכפירה שבי אומר לי שכן ניתן להסיק מהטעות, שהתורה אינה אלוקית.

אשמח לשמוע את תגובה כבוד הרב.

תשובה 2:

אין טעות בתורה לגבי הארנב והשפן אלא הגדרה שונה ל"מעלה גרה" ממה שמקובל.