הרב אורי שרקי

פורים - שיעורים נפרדים משנים שונות




- מי היו מרדכי ואסתר? למה מרדכי לא השתחווה לאמן ולה אסתר לא אמרה למלך את עמה ומולדתה?
- "משנכנס אדר מרבים בשמחה",
- פורים כחג נצחיות האומה,
- קדושת יום פורים,
- "פור הוא הגורל", התגלות ה' דרך אקראיות,
- "עד דלא ידע" וביטול מדרגות ביום פורים,
- הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
- פורים ותאתטרון,
- גילוי סוד מביא גאולה לעולם.

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:

שיעור א' - זמן קריאת המגילה, קדושת הגוף,
טכניון, 61 דקות (MP3, 14MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

שיעור ב' - העברת מלכות מישראל לאומות העולם, למה שמחים בפורים, "עד דלא ידע", קדושת הגוף, צחוק,
טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB, הועבר מקלטת).

שיעור ג' - "עד דלא ידע", העברת מלכות מישראל לאומות העולם,
טכניון, 45 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).

שיעור ד' - חודש אדר והשמחה, מי היו מרדכי ואסתר,
י"ג באדר ב' תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ה' - מדוע מרדכי לא השתחוה?,
27 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ו' - למה מרדכי לא השתחווה, קדושת יום הפורים,
מכון מאיר, 45 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).

שיעור ז' - סוד המגילה: למה מרדכי לא השתחווה, פורים ובית המקדש, התגלות ה' דרך אקראיות, התמודדות עם ספק, פורים ופסח,
תש"ס, מכון מאיר, 60 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ח' - פורים ותאטרון, דרכי התגלות ה', משה רבנו, "עד דלא ידע", "איש ימיני" ובילבול בין ימין לשמאל,
י"ב באדר תשס"ו, מכון מאיר, 42 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ט' - חודש אדר ושמחה, נצחיות האומה, קדושת יום הפורים, משה רבנו ו"עד דלא ידע", מדוע מרדכי לא השתחווה,
אדר ב' תשס"ח, 44 דקות (MP3, 8MB).

שיעור י' - פורים וסיום תקופת התנ"ך והנבואה, נצחיות האומה, למה מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
אדר תש"ע, ראש יהודי, 78 דקות (MP3, 18MB).

שיעור י"א - חודש אדר והשמחה, נצחיות האומה, למה מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
ב' באדר ב' תשע"א, מכון מאיר, 55 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י"ב - חודש אדר והשמחה, שואת המן ונצחיות האומה, "עד דלא ידע", התגלות ה' באקראיות, גילוי סוד מביא גאולה, למה מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
אדר ב' תשע"א, ראש יהודי, 81 דקות (MP3, 29MB).

שיעור י"ג - חודש אדר והשמחה, קדושת יום הפורים, נצחיות האומה, הסתר פנים והסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, פורים ותאטרון, למה מרדכי לא השתחווה,
י"ג באדר תשע"ב, מכון מאיר, 55 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י"ד - חודש אדר והשמחה, נצחיות האומה, קדושת יום הפורים, "עד דלא ידע", הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, למה מרדכי לא השתחווה,
תשע"ב, לע"נ נריה כהן ז"ל, 41 דקות (15MB, MP3).

שיעור ט"ו - הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, למה מרדכי לא השתחווה,
ט' באדר תשע"ג, 19 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ט"ז - קדושת יום הפורים, ביטול מדרגות, משה רבנו ו"עד דלא ידע", פורים ומוסר, פורים ותאתטרון, למה מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
תשע"ה, ראש יהודי, 84 דקות (MP3, 30MB).

שיחה י"ז - השמחה בחודש אדר, נצחיות האומה, ביטול מדרגות, הקשר בין פורים לפסח, פורים כחג של משה רבנו, שתיה בפורים,
אדר ב' תשע"ו, 8 דקות (אודיו).

שיחה י"ח - תאריך חג הפורים, "עד דלא ידע",
אדר ב' תשע"ו, 9 דקות (אודיו).

שיעור י"ט - סוד המגילה - מדוע מרדכי לא השתחווה?!,
אדר תשע"ז, ישיבת היכל אליהו - כוכב יעקב, 49 דקות (וידאו).

שיעור כ' - סוד המגילה - מדוע מרדכי לא השתחווה?!,
י' באדר תשע"ח, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור כ"א - מדוע מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, "עד דלא ידע", קדושת יום הפורים, פורים כחג נצחיות האומה,
תשע"ט, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור כ"ב - הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, פורים ותאתטרון, מדוע מרדכי לא השתחווה, "עד דלא ידע", "משנכנס אדר מרבים בשמחה", פורים כחג נצחיות,
י"ב באדר תש"פ, מכון אורה, 56 דקות (וידאו).

שיעור כ"ג - מדוע מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, קדושת יום הפורים, גילוי סוד מביא גאולה לעולם, הראי"ה קוק על פורים,
תשפ"א, 53 דקות (וידאו).

שיעור כ"ד - "משנכנס אדר מרבים בשמחה", סכנת עמלק, מדוע מרדכי לא השתחווה, הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה, "עד דלא ידע", קדושת יום הפורים,
תשפ"א, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).