ברכת כהנים מעורבת

כ"ד בתשרי תשס"ז

שאלה:

במספר קהילות בצפון אפריקה היה נהוג שבעת ברכת כוהנים של הנעילה כל הנשים וילדות היו נכנסות להתברך אצל הגברים האים יש מקור למינהג זה או ,מה הסיבה  שרבותנו לא ?מחו

תשובה:

שאלתי את הרב עמנואל שושנה שליט"א על כך לפני מספר שנים, וענה לי שזה השתרבב לדעתו מכך שהילדות הקטנות היו מצטרפות לטלית כדי שלא לראות את הכהנים. ואמר שהנשים "שכחו שהן גדלו". ידוע לי על כהן אחד שמחה ואמר שלא יברך כל עוד הנשים בעזרת האנשים. עם כל זה, יתכן שלא מחו משום שסברו שאימת היום הקדוש עליהם ולא יבואו לידי הרהור.