הרב אורי שרקי

ישעיהו - נסתרות דרכי ההשגחה (פרק נ"ה)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו