מדוע התורה מתייחסת אל האלוה  בדימויים זכריים לא נשיים?

כ"ו בתשרי תשס"ז

שאלה:

מדוע התורה (שבכתב ושבע"פ) ובעיקר התפילה היהודית מתייחסות אל האלוה  כאל אב, כאל מלך ודימויים זכריים נוספים, ולא בדימויים נשיים?

תשובה:

זכר פירושו פועל, ונקבה פירושו נפעל. לכן לא יתכן לדמותו לנקבה, כי אין הוא נפעל מהנברא. על זה נאמר נוקב שם ה', כלומר עושה אותו נקבה, יומת. יחד עם זאת השכינה היא המימד של השתתפות האלוהות במעשי התחתונים, ויש כלפיה דימויים נשיים.