שיעורים נפרדים:
שיעור א', א' בניסן תשנ"ג, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ב', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).