פמיניזם ומעמד האשה

דיון בין הרב ואורטל בן דיין

ראש יהודי, אדר ב' תשע"והקלטת וידאו