הרב אורי שרקי

מה יש לעם ישראל להגיד לאומות העולם?

אייר תשע"והקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)