שיחות נפרדות:
שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.
שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.
שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.