הרב אורי שרקי

מצוות ישוב ארץ ישראל

מכון אורה, י', כ"ד באייר תשע"ושתי הקלטת וידאו