הרב אורי שרקי

יואל - חגי התשובה (פרק ב')

אייר תשע"ו



הקלטת וידאו