הרב אורי שרקי

יואל - צדק היסטורי (פרק ד')

אייר תשע"והקלטת וידאו