הרב אורי שרקי

יונה - מפגש עם החיים (פרק ב')

אייר תשע"ו



הקלטת וידאו