הרב אורי שרקי

נחום - מאבק מול אידיאולוגיה וכוחניות (פרק ג')

אייר תשע"והקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)