הרב אורי שרקי

צפניה - לבחור בין סדום לאברהם (פרק ב')

אייר תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)