הרב אורי שרקי

קריאת שמע בלילות

מכון אורה, י"ד בסיון תשע"והקלטת וידאו