הרב אורי שרקי

קריאת שמע בלילות

מכון אורה, י"ד בסיון תשע"והקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)