הרב אורי שרקי

קריאת שמע בלילות

מכון אורה, י"ד בסיון תשע"והקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)