הרב אורי שרקי

הנצי"ב מוולוז'ין והראי"ה קוק על דור הגאולה

מכון אורה, ט' בסיון תשע"והקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)