נשות הכותל: קידמה או קללה?

שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר

תשע"והקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)