שיחות נפרדות:

שיחה 1, אב תשע"ו, 13 דקות (אודיו).

שיחה 2 - המחלוקת לגבי העליה להר הבית, בניין בית המקדש השלישי וסדר שלבי הגאולה, תמוז תשע"ט, 6 דקות (אודיו).