הרב אורי שרקי

תהילים - מחשבות על השגחה (מזמור ז')

אב תשע"והקלטת וידאו