הרב אורי שרקי

תהילים - מוסריות תביא לדבקות בה' (מזמור ט"ו)

אב תשע"והקלטת וידאו