הרב אורי שרקי

תהילים - להשמר מהשחתת הנפש (מזמור כ"ג)

אב תשע"והקלטת וידאו