הרב אורי שרקי

תהילים - ה' מזמין את האדם לתפילה (מזמור כ"ט)

אב תשע"והקלטת וידאו