דיון בין הרב אורי שרקי ויריב אופנהיימר

"ראש יהודי", מוצאי כ"ג באלול תשע"והקלטת וידאו