הרב אורי שרקי

ידיעת ה' כתכלית החיים

אלול תשע"והקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)