הרב אורי שרקי

ספר "אורות התשובה" לראי"ה קוק - טכניון, סדרת תשנ"ח - תש"סקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים). מספרי העמודים, הפרקים והפסקאות לפי מהדורת "אור עציון" (בכריכה הצהובה):

שיעור 1, מבוא. 46 דקות. 16MB. כ"ב בטבת תשנ"ח.

שיעור 2, פרק א', פסקה א'. 30 דקות. 11MB. כ"ט בטבת תשנ"ח.

שיעור 3, פרק ג', פסקה א'. 34 דקות. 12MB. ז' בשבט תשנ"ח.

שיעור 4, פרק ד', פסקה א'. 43 דקות. 15MB. י"ד בשבט תשנ"ח.

שיעור 5, פרק ד', פסקה ד'. 40 דקות. 14MB. כ"א בשבט תשנ"ח.

שיעור 6, פרק ד', פסקה י'. 18 דקות. 7MB. כ"ח בשבט תשנ"ח. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 7, פרק ד', פסקה י"א. 30 דקות. 11MB. י"ב באדר תשנ"ח.

שיעור 8, פרק ה', פסקה ג'. 21 דקות. 7MB. י"ט באדר תשנ"ח.

שיעור 9, פרק ה', פסקה ו'. 17 דקות. 6MB. כ"ז באדר תשנ"ח.

שיעור 10, פרק ו', פסקה א'. 41 דקות. 14MB. ד' בניסן תשנ"ח.

שיעור 11, פרק ו', פסקה ג'. 27 דקות. 10MB. ט' באייר תשנ"ח.

שיעור 12, פרק ו', פסקה ה'. 28 דקות. 10MB. ט"ז באייר תשנ"ח.

שיעור 13, פרק ו', פסקה ו'. 26 דקות. 9MB. כ"ג באייר תשנ"ח.

שיעור 14, פרק ו', פסקה ז'. 30 דקות. 11MB. א' בסיון תשנ"ח. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 15, פרק ז', פסקה ד'. 31 דקות. 11MB. ח' בסיון תשנ"ח.

שיעור 16, פרק ח', פסקה א'. 26 דקות. 9MB. ט"ו בסיון תשנ"ח.

שיעור 17, פרק ח', פסקה י"ב. 24 דקות. 9MB. כ' בתמוז תשנ"ח. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 18, פרק ט', פסקה א'. 23 דקות. 8MB. י"ז באלול תשנ"ח.

שיעור 19, פרק ט', פסקה א'. 22 דקות. 8MB. כ"ד באלול תשנ"ח.

שיעור 20, פרק ט', פסקה ג'. 13 דקות. 5MB. כ"ג בתשרי תשנ"ט.

שיעור 21, פרק ט', פסקה ו'. 19 דקות. 7MB. ל' בתשרי תשנ"ט.

שיעור 22, פרק ט', פסקה ח'. 20 דקות. 7MB. ז' במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 23, פרק ט', פסקה י'. 18 דקות. 7MB. י"ד במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 24, פרק י', פסקה א'. 23 דקות. 8MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 25, פרק י', פסקה ד'. 26 דקות. 9MB. ה' בכסלו תשנ"ט.

שיעור 26, פרק י', פסקה ו'. 22 דקות. 8MB. י"ב בכסלו תשנ"ט.

שיעור 27, פרק י', פסקה ז'. 24 דקות. 9MB. ג' בטבת תשנ"ט.

שיעור 28, פרק י"א, פסקה א'. 36 דקות. 13MB. י"ז בטבת תשנ"ט.

שיעור 29, פרק י"א, פסקה ג'. 24 דקות. 8MB. כ"ד בטבת תשנ"ט. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 30, פרק י"א, פסקה ד'. 26 דקות. 9MB. ב' בשבט תשנ"ט.

שיעור 31, פרק י"א, פסקה ו'. 27 דקות. 10MB. ט' בשבט תשנ"ט.

שיעור 32, פרק י"ב, פסקה ב'. 31 דקות. 11MB. ט"ז בשבט תשנ"ט.

שיעור 33, פרק י"ב, פסקה ד'. 22 דקות. 8MB. כ"ג בשבט תשנ"ט.

שיעור 34, פרק י"ב, פסקה ו'. 18 דקות. 6MB. ל' בשבט תשנ"ט.

שיעור 35, פרק י"ב, פסקה ו'-1. 23 דקות. 8MB. ז' באדר תשנ"ט.

שיעור 36, פרק י"ב, פסקה ח'-1. 35 דקות. 12MB. כ"א באדר תשנ"ט.

שיעור 37, פרק י"ב, פסקה ח'. 23 דקות. 8MB. כ"ח באדר תשנ"ט.

שיעור 38, פרק י"ב, פסקה ט'. 17 דקות. 6MB. כ"ז בניסן תשנ"ט.

שיעור 39, פרק י"ב, פסקה י'. 66 דקות. 23MB. ד' באייר תשנ"ט.

שיעור 40, פרק י"ב, פסקה י'. 31 דקות. 11MB. י"א באייר תשנ"ט.

שיעור 41, פרק י"ב, פסקה י"ב. 22 דקות. 8MB. י"ח באייר תשנ"ט.

שיעור 42, פרק י"ב, פסקה י"ב. 22 דקות. 8MB. כ"ה באייר תשנ"ט.

שיעור 43, פרק י"ג, פסקה א'. 29 דקות. 10MB. ג' בסיון תשנ"ט.

שיעור 44, פרק י"ג, פסקה ב'. 32 דקות. 11MB. י' בסיון תשנ"ט.

שיעור 45, פרק י"ג, פסקה ה'. 24 דקות. 9MB. י"ז בסיון תשנ"ט.

שיעור 46, פרק י"ג, פסקה ז'. 26 דקות. 9MB. כ"ד בסיון תשנ"ט.

שיעור 47, פרק י"ג, פסקה ט'-1. 25 דקות. 9MB.

שיעור 48, פרק י"ג, פסקה י"א. 37 דקות. 13MB. ט"ו בתמוז תשנ"ט.

שיעור 49, פרק י"ד, פסקה א'-1. 34 דקות. 12MB.

שיעור 50, פרק י"ד, פסקה ד'. 4 דקות. 1MB.

שיעור 51, פרק י"ד, פסקה ד'-1. 37 דקות. 13MB. י"ב באלול תשנ"ט.

שיעור 52, פרק י"ד, פסקה ו'. 45 דקות. 16MB. י"ט באלול תשנ"ט.

שיעור 53, פרק י"ד, פסקה ח'. 7 דקות. 3MB. כ"ו באלול תשנ"ט.

שיעור 54, פרק י"ד, פסקה י"א. 17 דקות. 6MB. ד' בתשרי תש"ס.

שיעור 55, פרק י"ד, פסקה י"ג. 9 דקות. 3MB. י"א בתשרי תש"ס.

שיעור 56, פרק י"ד, פסקה י"ד. 16 דקות. 6MB. כ"ה בתשרי תש"ס.

שיעור 57, פרק י"ד, פסקה ט"ז. 10 דקות. 4MB. ט' במרחשוון תש"ס.

שיעור 58, פרק י"ד, פסקה י"ז. 17 דקות. 6MB. כ"ג במרחשוון תש"ס.

שיעור 59, פרק י"ד, פסקה י"ז*. 10 דקות. 4MB. ל' במרחשוון תש"ס.

שיעור 60, פרק י"ד, פסקה י"ט. 8 דקות. 3MB. ז' בכסלו תש"ס.

שיעור 61, פרק י"ד, פסקה כ'. 17 דקות. 6MB. י"ד בכסלו תש"ס.

שיעור 62, פרק י"ד, פסקה כ"ד. 18 דקות. 7MB. כ"א בכסלו תש"ס.

שיעור 63, פרק י"ד, פסקה כ"ו. 8 דקות. 3MB.

שיעור 64, פרק י"ד, פסקה כ"ח. 17 דקות. 6MB.

שיעור 65, פרק י"ד, פסקה ל"א. 13 דקות. 5MB. י"ט בטבת תש"ס.

שיעור 66, פרק י"ד, פסקה ל"ג. 17 דקות. 6MB. כ"ו בטבת תש"ס.

שיעור 67, פרק י"ד, פסקה ל"ד. 17 דקות. 6MB. ד' בשבט תש"ס.

שיעור 68, פרק י"ד, פסקה ל"ו. 12 דקות. 5MB. י"א בשבט תש"ס.

שיעור 69, פרק י"ד, פסקה ל"ח. 21 דקות. 8MB. י"ח בשבט תש"ס.

שיעור 70, פרק ט"ו, פסקה א'. 15 דקות. 5MB. ט' באדר א' תש"ס.

שיעור 71, פרק ט"ו, פסקה ב'. 35 דקות. 12MB. ט"ז באדר א' תש"ס.

שיעור 72, פרק ט"ו, פסקה ד'. 32 דקות. 11MB. כ"ג באדר א' תש"ס.

שיעור 73, פרק ט"ו, פסקה ו'. 37 דקות. 13MB. ל' באדר א' תש"ס.

שיעור 74, פרק ט"ו, פסקה ט'. 7 דקות. 3MB. ז' באדר ב' תש"ס.

שיעור 75, פרק ט"ו, פסקה י'. 23 דקות. 8MB. כ"א באדר ב' תש"ס.

שיעור 76, פרק ט"ו, פסקה י"א. 17 דקות. 6MB.

שיעור 77, פרק ט"ו, פסקה י"ב. 18 דקות. 7MB.

שיעור 78, פרק ט"ז, פסקה א'. 35 דקות. 12MB.

שיעור 79, פרק ט"ז, פסקה א'-2. 27 דקות. 10MB.

שיעור 80, פרק ט"ז, פסקה ג'. 20 דקות. 7MB.

שיעור 81, פרק ט"ז, פסקה ז'. 28 דקות. 10MB.

שיעור 82, פרק ט"ז, פסקה ט'. 30 דקות. 11MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 83, פרק ט"ז, פסקה י"א. 27 דקות. 10MB.

שיעור 84, פרק ט"ז, פסקה י"ב. 27 דקות. 10MB.

שיעור 85, פרק י"ז, פסקה א'. 33 דקות. 12MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 86, פרק י"ז, פסקה ג'. 29 דקות. 10MB.

שיעור 87, פרק י"ז, פסקה ו'. 31 דקות. 11MB.

שיעור 88, תוספות התשובה, עמ' 141. 26 דקות. 9MB.

שיעור 89, תוספות התשובה, עמ' 149. 20 דקות. 7MB.

שיעור 90, תוספות התשובה, עמ' 153. 17 דקות. 6MB.

שיעור 91, תוספות התשובה, עמ' 154. 20 דקות. 7MB.

שיעור 92, תוספות התשובה, עמ' 157. 11 דקות. 4MB.