הרב אורי שרקי

היעוד האוניברסלי של עם ישראל

תל אביב, תשרי תשע"זהקלטת וידאו