הרב אורי שרקי

זכריה - האמת והשלום חשובים מהצומות (פרק ח')

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו