הרב אורי שרקי

זכריה - מקל נעם ומקל חובלים (פרק י"א)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו