הרב אורי שרקי

זכריה - מקל נעם ומקל חובלים (פרק י"א)

מרחשוון תשע"ז



הקלטת וידאו