הרב אורי שרקי

זכריה - המספד בירושלים (פרק י"ב)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו