הרב אורי שרקי

זכריה - ברור מושגי האמונה (פרק י"ג)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו