הרב אורי שרקי

זכריה - ממלחמה לאחווה (פרק י"ד)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו