הרב אורי שרקי

אומה ופוליטיקה לעומת דת

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו (עם כתוביות ברוסית)