הרב אורי שרקי

מזרח ומערב

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו (עם כתוביות ברוסית)