שיעורים נפרדים:
שיחה א'. מרחשוון תשע"ז, 9 דקות (אודיו).
שיעור ב' - עיר האבות (המאמר של הראי"ה קוק), תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3).