הרב אורי שרקי

תהילים - ישעיהו הנביא (פרק ע"א)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו